บรัชแนะนำ! อัพเกรดภาพวาด Procreate ให้สวยวิ้งใน 30 วิ

  • 2 อย่างที่จะได้จากคลิปนี้
    • รู้วิธีใช้เครื่องมือโกง ช่วยให้ภาพสวยใน30วิ!
    • ตัวอย่างทริคการใช้งานแบบเห็นภาพ
    • หวังว่าได้ความรู้และความรู้สึกดีๆจากการวาด

ใครสนใจบรัชตำสินค้าได้ที่

Hair accessories — https://bit.ly/3umbnWZ

6 paper texture — https://bit.ly/3ogFqyf

Don`t copy text!