Place Order And Earn Something in Return

Conversion Rate: 50.00 ฿ = 2 Points

Beary’s Things เซ็ตสติกเกอร์สิ่งของของแบร์รี่

55.00 ฿

  Sold by: skyblue.mtn

You need extra 55 Points for get this product for free

Beary’s Things
เซ็ตสติกเกอร์สิ่งของของแบร์รี่ น่ารักน่าเอ็นดู มาในไฟล์กู้ดโน้ต พร้อมใช้งาน

เรื่องราวของเซ็ตนี้ คือ อยากรวบรวมสิ่งของต่างๆของน้องแบร์รี่มาไว้ให้ทุกคนได้ใช้เวลาเขียนแพลนเนอร์ สามารถนำไปตกแต่งให้น่ารักมากยิ่งขึ้น โดยของของแบร์รี่เซ็ตนี้จะมีความย้อนไปในสมัยเด็กนิดหน่อยนะคะ

-ไฟล์.goodnotes (pre-cropped)
มีทั้งหมด 47 ตัว
ประกอบด้วย
-stickers 34 ชิ้น
-memo 4 ชิ้น
-headline 9 ชิ้น
**Personal use only**

Categories: , , ,
Don`t copy text!