สอนจดบันทึก Habit Tracker !

https://youtu.be/lPNeakL0Osw

คลิปนี้จะมาสอนทำ Habit Tracker กัน เป็นการจดบันทึก จดโน้ตน่ารักๆ ตามสไตล์ของเรา สำหรับ goodnotes 😉

Habits tracker ก็คือการจดบันทึกติดตามนิสัยของตัวเอง มีประโยชน์คือ

  1. ช่วยเตือนความจำของเรา
  2. ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งๆนี้ต่อไป
  3. ช่วยให้เราพัฒนาเป็นตัวเราที่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น

ไปตำสินค้าในคลิปได้ที่

salmonbearlover – shorturl.asia/ypmP4

Papers&memo sheets – shorturl.asia/3UzbA

Alphabet SET – shorturl.asia/NZ9ka

Butter Font – shorturl.asia/2DYpP

Don`t copy text!