CREATOR INSTRUCTION

 1. วิธีการสมัครสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์
 2. วิธีการตั้งค่าร้านค้า
 3. วิธีเอาสินค้าลง (พร้อมใส่ filter)
 4. วิธีการดูยอดขายบนเว็บไซต์
 5. วิธีดาวน์โหลดรายงานการขาย
 6. วิธีการยื่นคำขอโอนเงิน
 7. วิธีการดูสถานะการยื่นคำขอโอนเงิน

วิธีสมัครสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์

 1. เข้าที่ https://beartor.com/กดตรง เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ด้านขวาบน
 2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน
 3. รอให้ทางเราอนุมัติการสมัคร 
 4. หากสมัครเป็นผู้ขายสินค้า ทางเราจะอนุมัติสถานะ Vendor ให้

การตั้งค่าร้านค้า

 1. เข้าไปที่ https://beartor.com/dashboard/settings/store/
 2. เลือกที่ Setting
 3. ใส่ข้อมูลช่องต่างๆให้ครบถ้วน

 
วิธีเอาสินค้าลง (พร้อมใส่ filter)

 1. เข้าไปที่https://beartor.com/dashboard/products/
 2. เลือกที่ products และ Add new product
 3. ใส่รูปและรายละเอียดให้ครบถ้วน
 4. ใส่ category และ tag ให้ตรงกับสินค้า (ยิ่งใส่เยอะและตรงจุด คนจะยิ่งเห็นสินค้ามากขึ้น) 

หลังสร้างสินค้าสำเร็จ

 1. เข้าไปที่ Product แล้วกด Edit สินค้าที่ต้องการแก้ไข
 2. ใส่รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ในหน้านี้

และการเลือกประเภทสินค้า

หากสินค้ามีการแบ่งประเภท(เช่นฟอนต์) มี 2 แบบคือ personal (สำหรับใช้ส่วนตัว) และแบบ commercial (สำหรับธุรกิจ) สามารถเลือกได้ดังนี้

 1. เลือกตรงช่อง Product Type เลือกเป็น Variable
 2. และเลือกช่อง Use policy ติ๊กเลือก visible on the product page และ used for variations
 3. กด Add attribute